Typ Tien

TypTien


Typtien1

Vlot en blind leren typen met 10 vingers op een speelse en kindvriendelijke manier.

Typ Tien is een aangepast typprogramma voor kinderen vanaf 8 à 9 jaar (vanaf 3de leerjaar). Ook jongeren kunnen, mits enkele kleine aanpassingen, leren typen via deze methode.

De methode Typ Tien/Typ 10 is ontwikkeld vanuit therapeutische inzichten in hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren. De methode is ondertussen in een nieuw jasje gestopt en heet nu 2hands4kids

Het is specifiek ontwikkeld voor kinderen met automatisatieproblemen, fijnmotorische problemen, leerproblemen, dyspraxie, en zelfs ASS en ADD. Deze kinderen hebben het moeilijker om hun handen vlot en nauwkeurig te sturen zonder dat ze erbij moeten nadenken.

Sinds de activering van het M-decreet in september 2016 is er ook mogelijkheid tot het volgen van typcursus voor kinderen zonder automatisatieproblemen. Er worden weliswaar aparte groepen gemaakt voor kinderen/jongeren met automatisatieproblemen én kinderen/jongeren zonder automatisatieproblemen. Individuele typcursussen kunnen gestart worden in overleg.

De doelstelling om met 10 vingers vlot blind te leren typen blijft. De aanpak van het typen is compleet anders van wat je gewoon bent van een typmethode.  Via speelse en kindvriendelijke oefeningen worden verschillende leerkanalen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, voorstellingsvermogen, geheugen...) gestimuleerd om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren.  

Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur om de letters zo beter te kunnen onthouden.  De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes die de kinderen ook goed kunnen onthouden.  

In 10 sessies van 1 uur kunnen de kinderen de letters al goed en kunnen ze blind typen. Het tempo van het typen na 10 lessen is afhankelijk van kind tot kind en hoeveel ze (thuis) oefenen.  Het is de bedoeling dat ze het typen na de typles verder blijven onderhouden (mailen, chatten, surfen op het internet, huiswerk maken, ... ) waardoor het typen spontaan sneller verloopt. Vlot wil zeggen dat een kind net zo snel kan typen als hij kan spellen. Je kan nooit sneller typen dan dat je kan spellen!

Een beknopte samenvatting vindt u terug op de folder.

Concreet

De lessen gaan door in kleine groepjes:

-van minimum 2 tot maximum 4 kinderen bij kinderen met automatisatieproblemen

-van minimum 2 tot maximum 6 kinderen bij kinderen zonder automatisatieproblemen

Op vraag wordt ook individueel typcursus gegeven. Bij jongeren gaat de typcursus meestal individueel door.

De ouders worden vooraf uitgenodigd op een (kosteloos) infomoment waar uitleg wordt gegeven over de typmethode. Voorafgaand aan een cursus gaat vaak een informatieavond door voor geïnteresseerden.

Als ouder speelt u een belangrijke en motiverende rol om het oefenen thuis verder te stimuleren en de doelstelling vlot blind typen met 10 vingers te bereiken. Oefen daarom 15 minuten per dag. De oefeningen worden steeds per mail verzonden naar de logopediste. Een reactie van de logopediste mag je verwachten. Na les 5 mogen ze ook dagelijks een raadseltje verwachten. Dit werkt stimulerend.

Een eigen laptop gebruiken wordt aangeraden. U kan gerust ook een laptop huren tijdens de typles. De posities van de toetsen op elke laptop zijn altijd wat anders. Dit maakt een groot verschil uit voor de kinderen in de aanleerfase. We adviseren om tijdens de typcursus steeds eenzelfde laptop te gebruiken. Een mailbox, internetverbinding en een Word-programma zijn aanwezig op de laptop.

We voorzien (meestal 2 weken) na de typcursus een follow-upmoment waar uw kind vrijblijvend wordt op uitgenodigd.

Wanneer

Er gaan 3 groepsreeksen door tijdens het schooljaar. Er start een reeks in september, januari en in maart. Daarnaast voorzien we ook zomerreeksen tijdens de zomervakantie. Het exacte tijdstip gebeurt in overleg met de deelnemers.  Elke cursus omvat 10 sessies in 10 weken. Aansluitend volgt een follow-upmoment (2 weken na de typles).

Voorafgaand aan elke reeks gaat meestal een informatieavond door. U kan ook steeds een vrijblijvend informatiegesprek aanvragen om meer info te verkrijgen en/of voorafgaand aan inschrijving.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden één of twee groepen gevormd op verschillende data (in overleg met de deelnemers). We splitsen de groepen ook op in een groep met en zonder automatisatieproblemen. Het exacte tijdstip wordt in overleg met de deelnemers bepaald. Klik hier voor inschrijving.

U kan gerust ook steeds individuele typles aanvragen. Dit kan van start gaan na onderling overleg.

 

 

Waar

De lessen gaan door in het centrum Leieladder (2 vestigingen te Machelen-Zulte) en/of op verplaatsing op school tijdens of na de lesuren (na toestemming van de schooldirectie).

 

Interesse

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer uitleg. U kan gerust een vrijblijvend informatiemoment aanvragen of naar een informatieavond komen. Laat uw mailadres na voor een persoonlijke uitnodiging. 

Wenst u uitgenodigd te worden op een eerstvolgende informatieavond of op een informatiegesprek, klik dan hier.

Wenst u uw kind graag al in te schrijven voor de eerstvolgende cursusreeks, klik dan hier. Het aantal plaatsen is beperkt tot vier (bij automatisatieproblemen) of zes (bij kinderen zonder automatisatieproblemen). U kan ook steeds individuele typles aanvragen.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by Leieladder.be.